© Đại học Công Nghệ Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613 996 473 - Fax: 0613 996 915